УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

 

 І срок - 17.09.2013г. - 01.02.2014г.

ІІсрок- 04.02.2014г. - 31.05.2014г.

Ваканции 

есенна - 01.11.2013г - 03.11.2013г. включително

коледна ваканция - 24.12.2013г. - 05.01.2014г. включително

зимна ваканция - 01.02.2014г- 04.02.2014г. включително

пролетна ваканция - 29.03.2013г. - 07.04.2013г. включително

Неучебни дни

3 март - Национален празник

18 - 21 април - Великденски празници

1 май -Ден на труда

6 май - Ден на българската армия

21 май - Държавен зрелостен изпит

23 май - Държавен зрелостен изпит

24-25 май - Ден на славянската писменост и култура